KemI: Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

Sverige och Tyskland föreslår att ca 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA bjuder in till samråd om förslaget.

Kemikalieinspektionens pressmeddelande om förslaget

Länk till samrådet hos ECHA

Läs mer om PFAS