Naturvårdsverket: Så ska produktvalsprincipen tillämpas

Naturvårdsverket släpper en ny vägledning om hur miljöbalkens produktvalsprincip ska tillämpas. Vägledningen är en del av Naturvårdsverkets arbete för att förstärka tillämpningen av miljöbalkens hänsynsregler. Enligt produktvalsprincipen som finns i andra kapitlets fjärde paragraf ska alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller också för varor. Vägledningen är inriktad på hur tillsynen över produktvalsprincipen ska tillämpas på verksamheter som använder kemiska produkter.

Läs Naturvårdsverkets vägledning om produktvalsprincipen