IKEM: Förebygg förgiftningar av etylenglykol i kylarvätskor

IKEM vill tillsammans med Giftinformationscentralen, Kemikalieinspektionen, BIL Sweden och KTF påminna om överenskommelsen från 2004 kring lämpliga åtgärder för att förebygga förgiftningar av etylenglykol i kylarvätskor. Skälet är att antalet förgiftningar inte har minskat under perioden 2004-2017.

Läs mer på IKEMs webbplats