Kommissionen: Evaluation of the Detergents Regulation

Kommissionen har anlitat konsultfirman RPA och nu finns ett sista utkast till rapport som resultat av en utvärdering av Förordningen om tvätt- och rengöringsmedel. I kapitel 10 finns förslag på ändringar i förordningen och i kapitel 7 finns beräkningar av kostnaden för förordningens införande.

Rapporten finns här