AISE: Konserveringsmedelssituationen i branschen

Tillgången på ingredienser och konserveringsmedel är ett av AISEs prioriterade strategiska nyckelområden. AISE har därför gjort en särskild lobbyingplan för situationen när det gäller konserveringsmedel - biocidförordningens produkttyp (PT) 6. Där ingår planering av en workshop 2019 för att visa för europeiska kommissionen och nationella myndigheter vilka problem branschen står inför. AISE kommer också att göra en kommunikationskampanj med kommunikationsmaterial som ger stöd för uppfattningen att rådande situation är ohållbar för företagen.

Preliminärt datum för AISEs workshop om konserveringsmedel är den 15 maj 2019. Kommunikationskampanjen förbereds f.n. och ett första faktablad finns tillgängligt för oss nationella branschföreningar. Materialet tas upp för diskussion vid kommande möte med BPHRs tekniska kommitté.