ECHA: Webinar om inrapportering av kemiska produkter till Giftinformationscentralen

ECHA anordnar ett webbinar den 11 december kl. 10 om inrapporteringen av kemiska produkter till Giftinformationscentralen enligt det EU-harmoniserade systemet. ECHA kommer att gå igenom hur man kan förbereda och genomföra inrapporteringen. Det kommer även att vara möjligt att ställa frågor till ECHAs experter.

Läs mer på ECHAs hemsida här.