KemI: Produktregistret utökas med rapportering av PFAS år 2020

Kemikalieinspektionen kommer att införa ett rapporteringskrav gällande PFAS för de kemiska produkter som rapporteras in till produktregistret. Denna nyhet har nyligen förekommit i media med något missvisande rubrik. Därför vill vi förtydliga att första rapporteringstillfället för PFAS blir i februari 2020 och gäller de produkter som sätts på marknaden under 2019. Rapporteringsplikten gäller alla högfluorerade ämnen oavsett halt, men däremot behöver inte själva halten eller det specifika ämnet anges i rapporteringen.

Förslaget till de nya föreskrifterna har notifierats till EU-kommissionen. Föreskrifterna ska enligt Kemikalieinspektionen träda ikraft senast den 1 januari 2019. Kansliet har i remissyttrande motsatt sig förslaget, men det träder alltså ikraft ändå med viss modifiering.

Läs mer om detta på KemIs hemsida.