SCCS Notes of Guidance: Obligatorisk säkerhetsvärdering av kosmetiska produkter

SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) är en kommitté av oberoende forskare med uppdrag av Europakommissionen att säkerhetsvärdera ingredienser i kosmetiska produkter.

SCCS uppdaterar regelbundet sin vägledning, Notes of Guidance (NoG), om hur den obligatoriska säkerhetsvärderingen bör genomföras. Nu har 10:e upplagan kommit.

Nyheter är att NoG är omskriven för att nu endast behandla alternativa metoder eftersom det är absolut lagkrav att djurförsök inte får utföras. “Weight of Evidence” (WoE) och den så kallade “toolbox strategy for genotoxicity testing” har inkluderats. Eftersom säkerhetsvärdering av kosmetiska produkter är så starkt exponeringsdriven har avsnittet om detta utökats kraftigt.

Hämta SCCS Notes of Guidance via Europakommissionens informationsblad