KTF Utbildning: Vårens utbildningar

All information om vårens matnyttiga utbildningar hittar du på KTF Utbildning:

  • ADR-S Vägtransport av farligt gods
  • Tema: Hudallergi
  • Anmälan, bedömning och märkning av kosmetiska produkter
  • Tillverkning av kosmetika i enlighet med ISO-standard 22716
  • Exponeringsscenario - introduktion via webbinar
  • Rapportering till GIC: det EU-harmoniserade formatet
  • Avfallshantering: Farligt avfall