ECHA: Förslag om nya ämnen på tillståndslistan i Reach

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA föreslår att ytterligare sju svhc-ämnen (substances of very high concern) ska föras upp på tillståndslistan, bilaga XIV i Reach-förordningen. Ett av ämnena (1-methyl-2-pyrrolidone, förkortat NMP) har identifierats som ett ämne som används i vissa ytbehandlings- och rengöringsapplikationer som t.ex. polishborttagning, ugnsrengöring, grafitti removers och färgborttagning.

Läs mer på ECHAs webbplats