Biocider: Godkännanden av verksamma ämnen

Verksamma ämnen med godkännandedatum 1 april 2018

  • Fludioxonil, Pt 7,9,10

Verksamma ämnen med godkännandedatum 1 maj 2018

  • Kalciumduhydroxid, Pt 2,3
  • Kalciummagnesiumoxid, Pt 2,3
  • Kalciummagnesiumtetrahydroxid, Pt 2,3
  • Kalciumoxid, Pt 2,3
  • Klorokresol, Pt 1,2,3,6,9
  • Kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC), Pt 8

Nya publicerade beslut om verksamma ämnen

  • Imiprotrin, Pt 18
  • 2-metyl-1,2-bnzisotiazol-3(2H)-on (MBIT), Pt 6

Du kan hitta alla verksamma ämnen och deras status i Echas förteckning över verksamma biocidämnen

Sök verksamma ämnen på Echas webb