ECHA: Lista över ämnen som anmälts till granskningsprogrammet

Echa har publicerat en lista över vilka verksamma ämnen som anmälts och uppfyller kraven för att tas upp i granskningsprogrammet (EU) nr 1062/2014. Det gäller bland annat omdefinierade verksamma ämnen, tidigare undantagna ämnen etc. Du hittar listan under fliken ”Förteckning över anmälningar som uppfyller kraven”.

Gå till Echas webb