ECHA: Yttranden från Kommittén för biocidprodukter (BPC)

Kommittén för biocidprodukter (BPC) har lämnat yttranden om sex verksamma ämnen som används i desinfektionsmedel, konserveringsmedel och skadedjursbekämpning. Här föreslås formaldehyd godkännas för Pt 2.

BPC har också lämnat yttrande om att stödja de två första unionsgodkännandena.

Läs mer om BPC:s yttranden