KemI: Dags för den årliga redovisningen till produktregistret

I produktregistret lagrar Kemikalieinspektionen information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige. Om du tillverkar eller för in anmälningspliktiga produkter ska du meddela detta till produktregistret. Du kan anmäla din verksamhet, registrera dina produkter och göra den årliga redovisningen av kvantiteter i Kemikalieinspektionens e-portal. Senast den 28 februari 2018 ska alla produktuppgifter för kalenderåret 2017 vara uppdaterade.

Läs mer om produktregistret på KemIs webbplats