KemI: Ändringar i KIFS 2008:3

Kemikalieinspektionen har genomfört ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel, genom ändringsföreskrifterna KIFS 2017:9 och KIFS 2017:10.

Ändringsföreskrifterna KIFS 2017:9 trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebär en flytt av bestämmelserna om träskyddsbehandlat virke från Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter. KIFS 2008:2 har ersatts av Kemikalieinspektionens föreskrifter (2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Ändringsföreskrifterna KIFS 2017:10 trädde i kraft den 15 januari 2018 och innebär regeländringar och rutinmässiga uppdateringar av bilaga 3 och 6.

En konsoliderad föreskriftsversion av KIFS 2008:3 finns här

Bakgrund till ändringarna finns i ett PM som har publicerats på Kemikalieinspektionens webbplats.