Reach: Två ämnen begränsas i kosmetiska produkter

En ny begränsning av ämnena oktametylcyklotetrasiloxan (D4) och dekametylcyklopentasiloxan (D5) har införts. Ämnena förekommer i kosmetiska produkter och har miljöfarliga egenskaper, de ansamlas i levande organismer och är mycket svårnedbrytbara. Begränsningen börjar gälla den 1 februari 2020 och gäller produkter som sköljs av från kroppen.

Läs mer på KemIs webbplats