KemI-utredning: Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Regeringen beslutade i februari i år om ett svenskt förbud mot mikroplast i kosmetiska produkter som sköljs av eller spottas ut. Förbudet, som bygger på en tidigare rapport från Kemikalieinspektionen, börjar gälla den 1 juli 2018. De beslutade begränsningarna gäller mikroplast som tillsatts i exempelvis duschtvål eller tandkräm för att ha en skrubbande, rengörande eller polerande effekt.

Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen undersökt om det finns mikroplast i ytterligare kosmetiska produkter och andra kemiska produkter än de som omfattas av det kommande förbudet. Syftet har varit att utreda om det behövs ett utökat förbud mot mikroplast i Sverige. Kemikalieinspektionen har redovisat utredningen i en rapport som har överlämnats till regeringen.

I nuläget vill Kemikalieinspektionen i första hand arbeta för att ytterligare begränsningar av mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter ska införas på EU-nivå. EU-kommissionen har gett den europeiska kemikaliemyndigheten Echa i uppdrag att utreda sådana begränsningar. Arbetet inom EU med att ta fram ett underlag för att begränsa mikroplaster genom kemikalielagstiftningen Reach inleddes i januari i år.

Rapporten kan hämtas från KemIs webbplats