ECHA: Biocidförordningen - vägledning om hormonstörande ämnen

ECHA har tillsammans med EFSA (European Food Safety Authority) publicerat en teknisk vägledning för identifiering av hormonstörande ämnen under biocidproduktförordningen och växtskyddsmedelsförordningen. Kriterierna för biocider tillämpas från den 7 juni.

Här finns ECHAs information om vägledningen

Den 19 juni arrangerar ECHA ett webinar för att förklara den praktiska tillämpningen av kriterierna. Information och registrering till webinaret finns här.