AISE: Vägledning till förordningen om tvätt- och rengöringsmedel

AISE har uppdaterat sin vägledning till förordningen om tvätt- och rengöringsmedel. I den senaste versionen har man förtydligat att fullständigt innehåll i konsumentprodukter ska anges på en hemsida som ska vara lätt tillgänglig för konsumenter. När det gäller konsumentprodukter ska den hemsida som konsumenter ska vända sig till anges på förpackningen. Det här kravet gäller inte produkter för yrkesmässig användning.

Läs förordningen här.

Läs AISEs vägledning här.