Bra Miljöval: Kriterier för kosmetiska och kemiska produkter

Bra Miljöval har under våren publicerat kriterier för miljömärkning av kosmetiska produkter och kemiska produkter. Kriterierna gäller från den 1 mars 2018 och är från och med nu uppdelade i två olika dokument, ett för kosmetiska produkter och ett för kemiska produkter. Licenser som utfärdats på tidigare gällande kriterier (2006) upphör att gälla 2019-02-28.

Läs mer om Bra Miljövals kriterier här.