Giftinformationscentralen: EU-harmoniserat format för inrapportering av kemiska produkter

Från den 1 januari 2020 gäller nya regler för inrapportering av kemiska konsumentprodukter till Giftinformationscentralen. För professionella produkter gäller de nya reglerna från den 1 januari 2021 och för industriprodukter från den 1 januari 2024. Nya produkter som sätts på marknaden ska anmälas enligt det nya EU-harmoniserade formatet via en europeisk portal som tillhandahålls av ECHA. De kemiska produkterna ska även förses med en unik kod, den s.k. UFI-koden. Produkterna ska också tilldelas en produktkategori beroende på avsedd användning.

Om produkterna redan är anmälda till GIC enligt nuvarande regler gäller en övergångstid till 2025, såvida inte produkten ändras gällande t.ex. innehåll eller klassificering.

Verktyget för att generera en UFI-kod är klart och även systemet för att dela in produkter i produktkategorier är klart. Detta kan man börja förbereda internt i företaget redan nu. Den EU-gemensamma portalen är ännu inte helt färdigutvecklad, men det finns en draft över xml-koder som är tänkta att användas.

Mer information om verktygen som kan användas finns här (ECHAs hemsida för giftinformation)