KemI: Rapport om tillsyn av kemiska produkter

KemI har publicerat en rapport från tillsynsprojektet 'Märkning av kemiska produkter i handeln – ett samverkansprojekt tillsammans med Sveriges kommuner'. Vissa yrkesbutiker har också granskats. Framför allt är det CLP-efterlevnad som granskats och KemI har konstaterat att det fortfarande finns produkter märkta enligt det gamla klassificerings- och märkningsregelverket, trots att alla kemiska produkter som finns i handeln sedan den 1 juni 2017 ska vara klassificerade, märkta och förpackade i enlighet med CLP-förordningen.

Rubriken i pressmeddelande från KemI lyder ”Brister i märkningen av många kemiska produkter”, medan det i själva verket är butikernas ansvar att se till att inte längre saluföra produkter med den gamla märkningen.

Läs KemIs nyhet och rapport här.