KemI: Seminarium om datakrav i ansökningar för biocidprodukter

Kemikalieinspektionen planerar att hålla ett heldagsseminarium om datakraven i ansökan om godkännande av biocidprodukter den 18 september 2018. Under seminariet går man igenom kraven inom kemi, hälsa, miljö och effektivitet. Seminariet är relevant för alla företag som kommer att behöva ansöka om godkännande av en biocidprodukt.

Seminariet kommer att hållas på svenska och riktar sig till ansökande biocidföretag och eventuella ombud. Seminariet är kostnadsfritt. 

Läs mer på KemIs hemsida.