Kommissionen: Begränsning av metanol i spolarvätska

Kommissionen har publicerat beslut om en begränsning av metanol i spolarvätska. Begränsningen innebär att en spolarvätska maximalt får innehålla 0,6 vikt-% metanol om den ska säljas till allmänheten. Begränsningen träder ikraft den 9 maj 2019 och gäller produkter som sätts på marknaden från och med detta datum.

Läs Kommissionens beslut här.