Missförstånd vid kommunal tillsyn om mikroplaster i kosmetiska produkter?

Några medlemmar i BPHRs systerorganisation KoHF har vid tillsyn riktad mot återförsäljare fått information om att deras kosmetiska produkter innehåller mikroplaster och att dessa är föremål för förbud fr.o.m. den 31 december i år vid försäljning till slutanvändare/konsument.

Tillsynen verkar felaktigt ha uppfattat det så att vissa ingredienser i INCI-listan per definition är förbjudna i alla produkter som sköljs av. Så är inte fallet, utan villkoret för att omfattas av det nationella förbudet är följande:

  • INCI ska vara plast enligt definitionen i REACH
  • Ingrediensen ska representeras av partiklar av en viss dimension (under 5 mm)
  • Ingrediensen ska vara fasta partiklar
  • Ingrediensen ska ha tillsatts produkten i syfte att den ska vara rengörande, skrubbande eller polerande

Förbudets villkor är alltså egenskaper och funktioner, inte INCI.

Tillsynen verkar också i enstaka fall inte på ett korrekt sätt ha skiljt mellan produkter som sköljs av (rinse off - vilka kan vara del av förbudet) och produkter som lämnas kvar (stay on - inget förbud).

KoHF har i brevform bett KemI att förtydliga detta till tillsynen.

Vi tar fortsatt tacksamt emot fall från medlemmar som drabbats av felaktig tillsyn.