Regeringen: Remiss om KemI:s rapport Mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Som väntat har Miljö- och energidepartementet sänt ut KemI:s rapport 2/18 om ”Mikroplaster i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter” på remiss. Svarstiden är fram till 13 augusti.

Kansliet har hanterat frågan i relevanta kommittéer och arbetar på försommaren med ett remissyttrande, där förslag kommuniceras med branschföreningarnas tekniska kommittéer. För att kansliet ska ha en möjlighet att summera eventuella kommentarer från er medlemmar ber vi er att sända oss dessa senast måndag 6 augusti.

På kansliet tar Anna Melvås emot frågor och synpunkter om kemiska produkter och Peter Jansson om kosmetiska produkter.

Remissen avser alltså KemI:s rapport 2/18 (se tidigare inlägg här i nyhetsrullen)