ECHA: Första besluten om unionsgodkännanden

På möte med ständiga kommittén för biocider den 30 maj fattades beslut om de första unionsgodkännandena enligt biocidförordningen. Ett unionsgodkännande innebär att produkten inte behöver godkännas i de enskilda medlemsstaterna. De fyra första unionsgodkännandena gäller spendoppningsmedel som innehåller jod.
Observera att unionsgodkända produkter inte kommer registreras i Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister, utan de kommer endast finnas i Echas register över godkända produkter.

ECHAs register över godkända biocidprodukter