KemI: Tillsyn av biocidprodukter

Tillsynsverksamheten på Kemikalieinspektionen är nu igång med tillsyn av bekämpningsmedelsföretag inom en viss geografisk region (Västra Götaland, Halland, Östra Götaland och Småland). KemI fokuserar på tillsyn av biocidprodukter som är undantagna kravet på godkännande. Alla företag inom området granskas och vissa väljs ut för tillsyn. Myndigheten utför kontroll av produkternas klassificering och märkning och att företagen följer de specifika märkningskrav som finns för biocidprodukter. Vidare kontrollerar man att leverantören av produkternas verksamma ämne finns på den s.k. artikel 95-listan.