Kommissionen: Rapport om implementeringen av unionsgodkännande

Enligt biocidproduktförordningen ska kommissionen avge en rapport om unionsgodkännanden till parlamentet och rådet i slutet av 2017. Rapporten har nyligen publicerats. Vid årsskiftet hade inget unionsgodkännande blivit klart, men rapporten ger en överblick över ansökningar som gjorts fram till oktober 2017 och presenterar några preliminära slutsatser.

Rapporten finns här

Se nedan aktuell information om de första besluten om unionsgodkännanden.