Studiebesök på Coca Cola: BPHR bjöd in KemI

Ett studiebesök arrangerades för KemI på Coca Cola i Jordbro söder om Stockholm den 22 maj. Studiebesöket var en uppföljning av BPHRs (f.d. IIHs) seminarium om biocidprodukter på KemI för ett par år sedan, då det framfördes önskemål om att vi skulle ordna studiebesök i verksamhet där biocidprodukter är av central betydelse, t.ex inom livsmedelsindustrin.

Inom livsmedels-/dryckesvaruindustrin är rengöring och desinfektion, d.v.s. en hög hygiennivå,  kritisk för en säker produktion. Tillgång till effektiva rengörings- och desinfektionsprodukter är en nödvändighet. Att produkterna hanteras säkert och att priset är rimligt är också väsentligt. Syftet med att arrangera ett studiebesök för KemI är att öka myndighetens kunskap om och förståelse för betydelsen av effektiva rengörings- och desinfektionsmedel i livsmedelsindustrin - detta inför kommande arbete på området desinfektion under biocidförordningen.

Studiebesöket tilldrog sig stort intresse och från KemIs sida deltog drygt 40 personer - huvudsakligen miljö- och hälsoriskbedömare. Studiebesöket leddes av Coca Colas QESH (Quality, Environment, Safety and Health) Manager. Representanter för leverantören Ecolab - BPHR-medlem - kompletterade med information om de kemiska produkter som används.