AISE: SUMIs för användarsäkerhet har publicerats

Nu finns AISEs SUMIs publicerade – Safe Use of Mixture Information. SUMIs är ett sätt att föra vidare information från exponeringsscenarier och gäller tvätt- och rengöringsprodukter som omfattas av krav på säkerhetsdatablad.

Läs AISEs information om SUMI och säkerhet för slutanvändare

Här finns AISEs guide för tillämpning av SUMIs