CLP: Översättningar av ämnesnamn i klassificeringslistan

I mitten av april publicerades en ändringsföreskrift till CLP som återinför ämnesnamn på nationella språk i listan över harmoniserade klassificeringar (bilaga VI). Detta är den elfte ändringsföreskriften - ATP 11. Fr.o.m. den 1 dec 2019 är ämnesnamn på nationellt språk obligatoriska i alla led, men de får användas redan nu.

Mer finns att läsa på KemIs webbplats.

Länk till ändringsföreskriften