KTF Utbildning: Program för höstterminen 2018

Kansliets utbildningsportal KTF Utbildning kommer under hösten att ge följande utbildningar:

  • 17-18 oktober – Kemikaliedagarna i Göteborg – Två fullmatade konferensdagar med de senaste vetenskapliga och regulatoriska nyheterna från kemikalieområdet.
  • 21 november – Övergripande heldagskurs om kemikalielagstiftning – En heldagsutbildning som ger en god överblick om vilka lagstiftningar som gäller och vilka krav som ställs på den som producerar och sätter kemiska produkter på den svenska marknaden.
  • 29-30 november – Allmän färgutbildning (ALFU) -  Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF) har tagit över den allmänna färgutbildningen från STF Ingenjörsutbildning. Denna innehållsrika tvådagarsutbildning har genomgått en total uppdatering under 2018 och ges nu för första gången i ny tappning.
  • 4 december -  Ekologisk kosmetika med praktiska räkneexempel och vilseledande marknadsföring i teori och praktik – En heldagsutbildning med fokus på tillämpning av COSMOS-kriterierna och praktiska aspekter av marknadsföring av kosmetiska produkter.

Anmälan och mer information om utbildningarna