Giftinformationscentralen: Inrapportering - produktkategorier

ECHA har färdigställt vägledningen till det system för produktkategorier som ska användas vid den EU-harmoniserade inrapporteringen till Giftinformationscentralerna. Den harmoniserade inrapporteringen är möjlig att börja använda från den 1 januari 2020 för konsumentprodukter. Professionella produkter och industriprodukter rapporteras i ett senare skede. Vid inrapporteringen ska en produktkategori anges som beskriver avsedd användning av produkten. Syftet med produktkategorierna är bland annat att kunna följa olycksstatistik.

Företag kan redan nu förbereda sig för den kommande inrapporteringen genom att fastställa produktkategori för sina olika produkter.

Här hittar ni mer information.

Här hittar ni vägledningen.