KemI: Rapportering av PFAS i produktregistret

Kemikalieinspektionen går vidare med sitt förslag om att kräva rapportering av PFAS i produktregistret för alla kemiska produkter (se tidigare nyhet om remiss och kansliets yttrande). KemI har gjort en viktig ändring i förslaget efter remissomgången, vilket innebär att det endast är ”avsiktligt tillsatt” PFAS som ska rapporteras. Ändringen jämfört med ursprungsförslaget är positiv även om vi från KTF-kansliet förespråkade att förslaget helt skulle avstyrkas. Första rapporteringen av PFAS ska enligt förslaget ske i februari 2020.

Förslaget har notifierats till EU-kommissionen med slutdatum för kommentarer 12 oktober 2018.

Läs nyhet på KemIs hemsida, publicerades 21 augusti 2018

Förslaget har nu notifierats till EU, här finns möjlighet att läsa föreskriftsförslaget på andra språk.