ECHA: Vägledning om inrapportering till GIC

En kortfattad vägledning om hur den nya inrapporteringen av kemiska produkter till GIC ska gå till har tagits fram av ECHA. Vägledningen innehåller information till företag om hur de kan förbereda sig och hur det nya systemet är tänkt att fungera. Dokumentet ger en snabb genomgång av vad som kan komma att krävas av tillverkare av kemiska produkter efter införandet av kraven.

ECHA har även publicerat en "steg för steg"-information riktad till företag om hur man kan förbereda sig.

Läs ECHAs nyhet här

Läs vägledningen här