KemI: Vägledning om märkning av biocidprodukter

Kemikalieinspektionen har publicerat en ny vägledning om märkning av kemiska biocidprodukter. Vägledningen berör företag som sätter t.ex. myggmedel, båtbottenfärger, träskyddsmedel eller desinfektionsmedel på den svenska marknaden. Vägledningen ger en bra sammanfattning av de märkningsregler som gäller enligt EU-förordningen och enligt nationell lagstiftning.

Läs KemIs vägledning här.