Kemikalieinspektionen: EU-infodag 10 oktober

Kemikalieinspektionen bjuder in till informationsdag den 10 oktober i Stockholm. Förmiddagen ägnas åt nyheter inom EU-lagstiftningar som t.ex. REACH, CLP och Biocidförordningen. Under eftermiddagen hålls en workshop om hur företag och myndighet kan samverka ännu bättre. Kansliet deltar i både möte och workshop.

Läs mer och anmäl dig här.