Upphandlingsmyndigheten: Kriterierna för kemisk-tekniska produkter revideras

Revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för kemisk-tekniska produkter för professionell hygien, rengöring och underhåll har påbörjats. Revideringen görs med hjälp av en expertgrupp som består av upphandlare, leverantörer, miljöorganisationer och myndigheter. BPHR medverkar i arbetet och kommer att diskutera ändringsförslag i BPHRs tekniska kommitté.

Läs på Upphandlingsmyndighetens webbplats