Miljö- och energidepartementet: KemI bevakar att förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter följs

Regeringskansliet meddelar om viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019. Från Miljö- och energidepartementet meddelas att följande ändring skett i Miljötillsynsförordningen:

Kemikalieinspektionen bevakar att förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter följs
Ändring: Miljötillsynsförordningen (2011:13)

SFS: 2018:1804

Ikraftträdande: 1 januari 2019
Ändringen innebär att Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsområde utökas till att omfatta även frågor om förbud att släppa ut kemiska produkter på marknaden. Det vill säga i praktiken frågor som rör förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter.

Länk till regeringskansliets information om lagar och förordningar inför årsskiftet 2018/2019