Skatteverket: Ändrade skattesatser för kemikalieskatt från den 1 januari 2019

Den s.k. Kemikalieskatten, d.v.s. punktskatt på viss elektronik, som drabbar vissa städmaskiner, får ändrade skattesatser nu från den 1 januari 2019. Skatten för s.k. vitvaror blir kvar på 8 kronor per kilo, men det maximala skattebeloppet höjs från 320 kr till 327 kr.

Den information om ändrade skattesatser som finns tillgänglig på Skatteverkets webbplats finns här. Verket ska senare uppdatera exemplen som finns.

Information om lagen finns också här på BPHRs webbplats för medlemmar under mappen Viktig lagstiftning.