AISE: Initiativ för plastförpackningar i branschen

AISE lanserar ett frivilligt förpackningsinitiativ för plastförpackningar tvätt- och rengöringsmedelsbranschen. Målet för branschen 2025 är att alla plastförpackningar ska innehålla minst 20 % återvunnen plast. Alla plastförpackningar ska vara återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara.

Från den 1 januari 2019 är det möjligt att ansluta sig till initiativet.

Läs mer på AISEs hemsida