AISE: Status för UFI-koden på förpackningar till kemiska produkter

I det harmoniserade formatet för rapportering till Giftinformationscentraler introducerades parametern UFI, Unique Formula Identifier, en alfanumerisk kod som ska vara unik för alla formuleringar. UFI-kodens placering på förpackningen eller etiketten till kemiska produkter har diskuterats under lång tid, inom både industri och hos myndigheter. Det finns visst stöd för den flexibla lösningen som branschen önskar där man kan välja att trycka koden i samband med t.ex. batchnummer.

AISE har sammanställt status för diskussionerna om UFI-kodens placering.

Läs mer i AISEs informationsblad