Biocider: Beslut om icke-godkännanden av 26 verksamma ämnen

EU-kommissionen har den 29 oktober 2018 fattat ett beslut om icke-godkännande av 26 verksamma ämnen i kombination med produkttyp i biocider. Det gäller bland annat ämnen som företag har dragit tillbaka sitt stöd för. Du hittar genomförandebeslutet med en lista över de ämnen beslutet gäller i EUR-lex.

Flera av besluten gäller produkttyper som kan vara av intresse för BPHR-företag och några gäller in situ-produktion.

Beslutet om icke-godkännanden