Biocider: ECHAs databas över verksamma ämnen och biocidprodukter

Echa har utvecklat informationen om verksamma ämnen och biocidprodukter på sin webbplats. Man kommer nu att kunna söka även bland produkter i databasen och bland annat få reda på i vilka länder en viss produkt är godkänd, vilka viktiga ämnen produkten innehåller och hur man använder produkten på ett säkert sätt. Syftet är att göra information om biocider mer transparent.

ECHAs uppdaterade databas