Biocider: Tips - offentliga myndighetsdokument

Många beslut som fattas inom biocidområdet är offentliga och publiceras på Kommissionens webbsida CircaBC. Vill du ha koll på nya och gamla dokument från till exempel CA-möten (möten med behöriga myndigheter - Competent authorities - i EU-medlemsländer) rekommenderas att ta en titt i mappen Documents finalised at CA meetings på CircaBC.

Offentliga dokument på CircaBC