Biocider: Tips - vilka ämnen är på gång?

Den 9 november publicerade Echa en planering för de verksamma ämnen som medlemsländerna ska diskutera i BPC (Kommittén för biocidprodukter) under det kommande året - Workplan for BPC 2018-2019 for active substances approvals.

Enligt en tumregel dröjer det sedan i normalfallet ungefär två år innan ämnet formellt godkänns (om man inom EU beslutar om godkännande).

BPCs planering