Biocider: Yttranden från Kommittén för biocidprodukter

Kommittén för biocidprodukter (BPC) har lämnat nya yttranden om verksamma ämnen som används i desinfektionsmedel, konserveringsmedel och avskräckande medel.

BPC stödjer godkännandet av sju verksamma ämnen:

  • silverzinkzeolit (Pt 2,7 och 9)

  • silverzeolit (Pt 9)

  • silverkopparzeolit (Pt 9)

  • silvernatriumvätezirkoniumfosfat (Pt9)

  • ADBAC/BKC (Pt 3 och 4)

  • DDAC (Pt 3 och 4)

  • icaridin (Pt 19)

Kommittén har även lämnat ett positivt yttrande gällande en biocidproduktfamilj med jod som verksamt ämne i Pt 3 (veterinärhygien).

BPCs yttranden

Samtliga publicerade yttranden från BPC om godkännande av verksamma ämnen finns på ECHAs webbplats.