CLP: Ändringar i rapportering till GIC

Om ett år, den 1 januari 2020, införs ändringar i CLP-förordningen för dig som importerar eller tillverkar blandningar för vidare försäljning. De ändrade reglerna innehåller krav på vilka uppgifter som ska lämnas till Giftinformationscentralen och på vilket sätt uppgifterna ska lämnas. Informationen ska användas i händelse av en olycka.

Tillämpningen av de nya kraven införs stegvis beroende på produktens avsedda användning. För blandningar avsedda för konsumentanvändning gäller kraven i bilaga VIII från och med den 1 januari 2020. För blandningar avsedda för yrkesmässig eller industriell användning gäller de nya kraven från och med den 1 januari 2021, respektive 1 januari 2024. Det finns i vissa fall även möjlighet för företag som redan har lämnat uppgifter om sina blandningar sedan tidigare att avvakta med att uppdatera informationen till år 2025.

Läs mer på KemIs webbplats