CLP: Nya ämnesklassificeringar i 10:e ATPn

Den 1 december 2018 trädde ett antal harmonierade klassificeringar av ämnen i kraft. De finns publicerade i 10:e ändringsföreskriften (ATPn) till CLP. Klassificeringarna är alltså bindande och måste följas i hela EU från den 1 december 2018.

Exempel på ämnen som är inkluderade är dibutyltenndilaurat som nu klassas Repr 1B och linalool som klassas Skin Sens 1B, silverzinkzeolit som klassas Repr 2.

Läs mer på KemIs webbplats

Beträffande kosmetiska produkter gäller att CMR-ämnen är förbjudna i kosmetiska produkter om inte särskilda villkor är uppfylla. CMR-klassificeringar i CLP påverkar kosmetiska produkter genom villkor i artikel 15 i EU:s förordning om kosmetiska produkter.